проекти на ПНЦД

Сдружение „Българска асоциация по дислексия- Русе“ работи в тясно сътрудничество с Първи национален център по дислексия. Тук ще намерите информация за проектите на центъра. В центъра се предлага компютърна диагностика на състоянието дислексия, авторска терапевтична програма Нов старт и консултации на родители и учители.

Реклами