проекти

Програма Учене през целия живот, секторна програма Коменски, училищни партньорства

Discovering and supporting dyslexia in the early years. Dyscovering III

Българска асоциация по дислексия – Русе е асоцииран партньор в проект „Разпознаване на състоянието дислексия и подкрепа в предучилищна възраст“ ДИСКАВЪРИ ІІІ на СОУ „Васил Левски“ Русе.

www.dyslexiaproject.wordpress.com

Different abilities in our classes

 

logo.dete

 

Различните таланти в нашите класов

 http://www.differentabilitiesinourclasses.com/

This project focuses on the integration of students with special educational needs; students with mental, learning difficulty, lack of motivation or difficulty in concentration, cultural or social psychological reasons.

 Този проект се фокусира върху интеграцията на ученици със специални образователни потребности; ученици с трудности в мисленето и обучението, липса на мотивация или затруднена координация, културни или психологически причини.

adystrain_0002

EDysTrain

www.edysgate.org

Bulgarian valorisation conference on 3rd April, 2008 at CEC
E-DysGate
GRUNDTVIG 1
Community Programme GRUNDTVIG 1
E-DysGate 230223-CP-1-2006-1-AT-GRUNDTVIG-G1 2006-2538/001-001 SO2

Повечето хора приемат дислексията като затруднения в четенето и писането. Проблемите, обаче, засягат много други жизнени дейности.
        Упражнения на базата на Интернет могат да помогнат при тренираните на специфични умения у хората страдащи от дислексия. Такива упражнения са на лице, но повечето от тях са насочени към деца и не обхващат специфичните проблеми на юношите. Юношите не ги харесват поради детския им характер или поради това, че те не засягат техния проблем.
       Този проект има за цел да предостави силно мотивираща и стимулираща среда в областта на внимателно подбран кръг от умения, които се знае, че са необходими на юношите, страдащи от дислексия.
       То ще обхване седем области с особено значение при развитието на говорните умения. Областите обхващат пряко и непряко стимулиране.

 

Реклами