проект Различните таланти

LOGO.PROJEKT.I.VAZOV1Различните таланти в нашите класове

http://www.differentabilitiesinourclasses.com/

сайт на проекта на BG    www.ouivanvazov.wordpress.com

 Този проект се фокусира върху интеграцията на ученици със специални образователни потребности; ученици с трудности в мисленето и обучението, липса на мотивация или затруднена координация, поради културни или психологически причини.

Ние целим да интегрираме тези ученици в социалния живот чрез рисуване на картини, правене на снимки, театър, танци и спортни дейности. Планираме да обменим нашия опит и да разширим нашето познание за специалното образование като правим художествени изложби, спортни състезания , представяне на народни танци и театър. Следователно тези ученици ще станат по-самостоятелни и самоуверени. Вземайки свои собствени решения, те ще са способни да се справят с трудностите на живота, и като резултат от това те ще бъдат доволни индивиди и ще имат оптимистичен поглед и по-активна роля в живота. Също така, те ще познават различни култури, традиции и обичаи.

По проект Different abilities in our classes Българска асоциация по дислексия – Русе е асоцииран партньор на ОУ „Иван Вазов“ Русе.

Като такъв, тя има ангажимента да подпомага екипа на училището в администрирането и управлението на проекта, да организира и проведе два обучителни семинара на тема Дислексия, да организира участието на талантливи деца с дислексия в изложбата на тема „Моят град“.

Асоциацията организира и проведе два семинара на теми “ Що е дислексия“ и “ Дислексия и корекционен метод AFS“.

На тези семинари присъстваха учители от ОУ „И. Вазов“. По време на семинарите бяха представени материали и продукти по два европейски проекта, финансирани от програма Учене през целия живот: ADysGate  и  EDysTrain.

По време на работната среща в Русе /февруари 2009/ бе представена дейността на Асоциацията и Първи Национален Център по Дислексия- България. Партньорите получиха тренингови материали, които са разработени от Австрийската асоциация по дислексия и от Австриския Ресурсен  Център по дислексия за работа с деца и младежи с дислексия.  Те имаха възможността да тестват игрите за възрастни с дислексия, разработени по проект ADysGate.

Реклами