TYPS

TIPS Logo 1a

Проект

“Съвети за родители на деца с дислексия “

 

Проектът цели´ да развие акредитиран курс за родители и хора с дислексия, да осигури информация, подкрепа, насоки и ресурси.

Този проект се финансира от програма Учене през целия живот, секторна програма Грюндвиг, дейност “Партньорства за познание” http://www.hrdc.bg

Основните цели са:

-Да помогне на родителите да подкрепят децата си;

-да осигури информация на семействата, която да им помогне да разберат по-добре проблема;

-да съдейства за намеса, целяща въвличане на семейството в отговорност.

Всичко това ще бъде постигнато чрез:

-Електронна книга на езика на всички партньори, която ще бъде достъпна в сайтовете на партньорите;

-Наръчник за използване на електронната книга.

Тук може да намерите всички материали http://dyslexia-center.eu/content/view/28/60/lang,de/

Реклами