Skill assessmant

0010645946X-849x565PROJECT

People with learning disabilitis on the Labour Market
Leonardo da Vinci Partnerships Project

http://skillassessment.ceipes.org

Кратък филм, който може да видите на този линк http://dyslexia-center.eu/content/view/41/60/lang,bg/

или в  youtu.be https://youtu.be/JpeVlmPDAGM

Наемането на работа на хора с обучителни трудности е важен проблем в цяла Европа. Особено след финансовата криза 2008-2009, процентът на безработицата е нараснал във всички европейски страни. Този факт също е повлиял съществено върху наемането на тези хора на работа. Увеличаването на предлагането на работна ръка води до конкуренция на високо ниво на пазара на труда.

Този проект се отнася до това как да се открие съществуващата база от знания за оценка на уменията на хора с обучителни трудности и да се създадат съответните тестове.
Целевите групи за тези тестове са хора с обучителни трудности, които искат да имат професионално образование и да бъдат наети на работа.
В проекта са включени VET експерти, психолози, експерти за хора с обучителни трудности, експерти по човешки ресурси.

Guide. for the Tools.BG

template.Face to face_BG

Establish your own enterprise.BG

Watertower.BG

Planning of a town.BG

poster.skillassessment. newsletter1broshure.skillassessmentbroshure.skillassessment

NEWSLETTER.1.skillassessment

NEWSLETTER 2 skillassessment.open file

Реклами