БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ДИСЛЕКСИЯ-РУСЕ, е неправителствено, доброволно, независимо и неполитическо сдружение с нестопанска цел, регистрирана като българско юридическо лице с нестопанска цел и е вписана в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел при Русенски Окръжен съд със запазено и защитено от закона наименование, знак и печат.

В сдружението има право да членува всеки, заинтересован от идеите и целите на организацията.

Основни цели на сдружението

– да организира дейности за деца, учащи, младежи и възрастни с цел преодоляване на затрудненията, причинени от дислексията, разгръщане на пълния им потенциал, максимална социала интеграция и лична реализация;
– да подпомага институции, организации, общности при интеграция на хората с дислексия.

Реклами

ZNAK.OBST89

 

“За да видиш нещо ясно, често е достатъчно само да промениш посоката в която гледаш.”   

 Антоан дьо Сент Екзюпери